Info utile

Arhiva: Anul:

Clasificarea internaţională ACEA a uleiurilor de motor în funcţie de domeniul de utilizare: ACEA = Association des Constructeurs Européens d'AutomobilesClasificarea internaţională API a uleiurilor de motor în funcţie de calitate (performanţe): API = American Petroleum Institute Fiecare categorie este simbolizată prin 2 litere. ...Institutul American de Petrol a realizat un sistem de clasificare pentru a identifica uleiurile capabile să întrunească cerinţele mai multor tipuri de motoare. Sistemul API are două categorii...Clasificarea internaţională SAE a vâscozităţii uleiurilor de motor în funcţie de temperatura mediului: SAE = Society of Automotive Engineering A = Ulei obişnuit (monograd);...Gradul de vâscozitate SAE este un sistem bazat pe măsurarea vâscozităţii. Sistemul SAE a stabilit următoarele grade în funcţie de vâscozitatea uleiurilor de motor: SAE 0W; S...Noile cerinţe în materie de lubrifianţi pentru motoarele noi au determinat o îmbunătăţire a uleiurilor. Există mai multe standarde internaţionale de clasificare a lubrifianţilor. Clasif...Deoarece cea mai importantă funcţie a uleiului este ungerea în scopul prevenirii frecării şi uzurii, în ulei se adaugă aditivi antiuzură. Aceştia protejează motoarele aderând la s...Deoarece cea mai importantă funcţie a uleiului este ungerea în scopul prevenirii frecării şi uzurii, în ulei se adaugă aditivi antiuzură. Aceştia protejează motoarele aderând ...Uleiurile circulă în motor imediat ce acesta este pornit. La temperaturi joase uleiul are tendinţa de a se solidifica, ceea ce duce la o înrăutăţire a curgerii prin conducte, pompa de u...Vâscozitatea, cea mai importantă proprietate a unui ulei, se referă la rezistenţa la scurgere a uleiului. Vâscozitatea unui ulei variază cu schimbările de temperatură, devenind mai mică...Uleiul de motor modern este un produs specializat, dezvoltat de ingineri şi chimişti pentru a îndeplini mai multe funcţii esenţiale. Un ulei de motor trebuie să: permită pornirea r...Chimicalele din componenţa sistemului aditiv al uleiurilor de motor funcţionează pentru a asigura protecţia la coroziune, neutralizarea acizilor, menţinerea vâscozităţii uleiului. Aceste chim...Uleiul este primul element care influenţează durabilitatea unui motor. Conţine două componente importante:  » uleiurile de bază » aditivii  Uleiurile de bază re...